El màster universitari en Enginyeria d'Organització és un màster oficial organitzat per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya).

L’Enginyeria d’Organització és la branca de l’enginyeria que aplica la ciència i la tecnologia al disseny i la gestió de les organitzacions. L’EEE Engineering Management Society defensa que l’enginyeria d’organització s’ha convertit en la disciplina professional que distingeix els seus enginyers i enginyeres de la resta, pel fet de tenir l’habilitat d’aplicar no només els principis de l’enginyeria, sinó també els necessaris per a l’organització i direcció tècnica de persones i projectes.

L’objectiu fonamental del màster és capacitar a l’estudiant per prendre decisions efectives relacionades amb el disseny i la gestió d’organitzacions complexes incloent, entre d’altres, el disseny de sistemes productius i logístics, la planificació de la cadena d’aprovisionament, la direcció d’operacions, la direcció de persones, la gestió de projectes, la gestió financera i la direcció d’organitzacions.

El màster ofereix la possibilitat de cursar programes de doble titulació:

- En el mateix centre amb el Màster Universitari en Enginyeria Industrial

Programa acreditat amb el segell: